FAQ

Color Management i Kalibracija često mogu da budu izuzetno nezgodni za razumevanje. Pogledajte neka od najčešćih pitanja i odgovore na njih. Za slučaj da Vaše pitanje nije odgovoreno, možete me kontaktirati .

Kome je namenjena kalibracija monitora, tv i projektora?
  • Profesionalcima svih delatnosti u kojima se za kreaciju sadržaja ili njegovu manipulaciju oslanja na prikaz boja monitora, tv-a ili projektora.
  • Kupcima sadržaja, kako bi mogli precizno da vide sadržaj za koji daju novac. Kupci ne moraju da budu krajnji korisnici sadržaja, već i marketinške agencije, firme koje se bave razvojem web-a, softvera, biroi, časopisi, novinske agencije, video produkcije i sl.. Drugim rečima, kupci uglavnom inkorporiraju kupljeni sadržaj u svoj proizvod ili uslugu.
  • Krajnjim korisnicima/konzumentima sadržaja koji žele da imaju najbolji image fidelity . Najčešće su to: filmofili, Home Theater entuzijasti, ljubitelji fotografija i multimedijalnih umetničkih dela.
  • Korisnicima koji koriste više monitora i hoće da eliminišu razlike u njihovim prikazima.
Da li kalibracija uključuje i izradu ICC profila monitora?

Da, nakon kalibracije se vrši i mapiranje kolornog prostora koje se beleži u ICC profil monitora. ICC profil monitora je od esencijalnog značaja za optimalan prikaz slike u color managed programima.

Imam konzolu, da li će kalibracija TV imati benefite za igre?

Hoće, izrada grafika i njihovo odobravanje se vrši na kalibrisanim monitorima. Samo testiranje visoko budžetnih igara se takođe vrši na kolorno kalibrisanim uređajima. Sa kalibrisanim TV bićete veoma blizu onoga što su kreatori iza Vaših omiljenih igara hteli vizuelno da postignu.

Takođe, nove konzole imaju odlične mogućnosti za puštanje filmova, tako da ćete benefit kalibrisanog TV imati prilike da iskoristite i za uživanje u filmovima.

Imam/o više različitih monitora, da li mogu da se ujednače?

Mogu, za Vas je monitor matching pravi izbor.

Čime se radi kalibracija?

Kalibracija se vrši pomoću profesionalnih mernih instrumenata(u mom slučaju kombinovanim korišćenjem spektrometra i kolorimetra, što obezbeđuje najviši nivo preciznosti), specijalnih programa koji kontrolišu i skupljaju merenja, parametara na osnovu kojih se vrše podešavanja i upisuju podaci za kolorne transformacije.

Ovde ću iskoristi priliku da istaknem da kalibrator monitora kao sprava NE POSTOJI, eventualno se osoba koja vrši kalibraciju može nazvati kalibrator monitora. Razlog je upravo prvi paragraf, odnosno način na koji se postiže kalibracija. Merni instrument može jedino da meri, ne može da kontroliše skupljanje i skladištenje merenja, vrši kalkulacije, bira parametre i upisuje podatke.

Naravno da je proizvođačima u interesu da predstave ovaj proces drugačije, ali za profesionalne rezultate optimalne preciznosti neophodno je shvatati kalibraciju kao složen proces.

Koliko “traje” urađena kalibracija?

Zavisi, neki od faktora koji utiču na trajanje optimalnog prikaza slike postignutog kalibracijom su: vrsta pozadinskog osvetljenja, stabilnost napona na koji je priključen uređaj i stabilnost samog monitora.

Uglavnom je taj period između 6 i 12 meseci, te u tom vremenskom intervalu preporučujem rekalibraciju.

Comments are closed.