Kalibracija Monitora

Kalibracija monitora je složen proces i obuhvata:

  1. kalibraciju u užem smislu, koja uključuje:
    • podešavanje whitepoint-a(uprošćeno rečeno balans bele boje) na referentnu vrednost;
    • grayscale kalibraciju, tj., postizanje neutralnosti sivih tonova prema whitepoint-u;
    • podešavanje game, radi postizanja pravilne tonalne reprodukcije;
  2. karakterizaciju monitora, odnosno, mapiranje kolornog prostora koji monitor pokriva.

Podešene i izmerene vrednosti se zatim upisuju u poseban fajl(najčešće je u pitanju ICC profil monitora) koji koriste aplikacije i operativni sistem.

Kalibracija se vrši kombinovanim korišćenjem preciznih mernih instrumenata(spektrofotometar i kolorimetar), a ciljane vrednosti parametara se odabiraju prema Vašem okruženju, hardveru, softveru i vrsti sadržaja koji kreirate ili manipulišete.

Uz svaku kalibraciju dobijate: izveštaj o preciznosti PRE kalibracije, izveštaj o preciznosti POSLE kalibracije, backup kalibracije(za slučaj reinstalacije OS) i uputstvo za njenu reinstalaciju.

Primeri efekta kalibracije

Pogledajte kako kalibracija pomaže u boljem prikazu boja:

Utisci o kalibraciji monitora:

Interesuje Vas Kalibracija Monitora?

Pošaljite upit kroz kontakt formu:

Comments are closed.