NTSC % procenat u Color Gamut specifikaciji monitora

Da li Vam se desilo da naiđete na NTSC procenat u sekciji Ekran, Boje, Prostor Boja, Color Gamut ili sl. kada gledate specifikaciju nekog monitora ili laptopa i ne znate šta on znači?

Ovo je jedna od stavki na koje treba da obratite posebnu pažnju jer ima velik uticaj na to da li je monitor pogodan za profesionalnu(kreiranje i manipulaciju grafičkog/video sadržaja) i/ili svakodnevnu upotrebu.

Nažalost veliki broj ljudi ne zna šta znači NTSC. Upravo je cilj ovog članka da obezbedi osnovne informacije o NTSC i njegovoj vezi sa sRGB-om kao poznatijim standardnim prostorom boja i time obezbedi pravilno rasuđivanje o prostoru boja koji monitor pokriva. Opširniji vodič za specifikacije monitora bitne prilikom kupovine pogledajte ovde.

Color Gamut, tj. Prostor boja koji monitor pokriva, ukratko!

Prvo da se pozabavimo karakteristikama Prostora Boja ukratko(jer je tema opširna i zahteva zaseban članak). Prostor boja monitora obuhvata sve boje koje monitor može da prikaže. Njegove granice su opisane maksimalnim saturacijama Crvene, Zelene i Plave, odnosno osnovnih boja R-G-B(Red, Green, Blue). Ovo je posledica korišćenja aditivnog sistema reprodukcije boja, tj. pomoću tri primarne boje monitor pravi sve ostale. Na osnovu ovoga možemo da napravimo zaključak:

Što je prostor boja veći, veće su maksimalne saturacije Crvene, Zelene i Plave, kao i obrnuto: što je prostor boja manji to su maksimalne saturacije RGB manje.

Kao i za mnogo stvari u modernom životu, potrebno je da Color Gamut standardizovano opišemo, pre svega da bi imali referencu(target) prilikom proizvodnje i da bismo znali kako da ga ocenimo ili opišemo. Jedan od standardnih prostora boja, ne nužno i najbolji(što ćemo uskoro i videti), je NTSC.

NTSC prostor boja i njegovi procenti

I ovde dolazimo do razloga zašto mnogima pojmovi vezani za boje i njihovu digitalnu reprodukciju izazivaju probleme: NTSC nije samo prostor boja, već standard koji reguliše celokupni analogni kolorni televizijski sistem. Prostor boja koji je definisan NTSC-om je samo deo tog standarda. Sama NTSC skraćenica je od: National Television System Committee. Detaljnije možete pogledati na Wikipedia NTSC stranici.
Ono što je najbitnije je izgled ovog kolornog prostora na CIE diagramu i njegov odnos sa sRGB-om, najpoznatijim kolornim prostorom :

NTSC i sRGB u CIExy diagramu. Izvor: Wikimedia

Na osnovu ove slike možemo da donesemo zaključak da je NTSC mnogo veći kolorni prostor od sRGB-a. A preciznije rečeno, u brojkama, 72% NTSC je ~ 100% sRGB.

Na osnovu proste matematike možemo zaključiti da NTSC od 45% i slični niski procenti, koliko često imaju jeftini laptopovi, zapravo znači da ekran pokriva samo ~ 62,5% sRGB. Takav monitor odaje utisak ispranosti, tj., ispranih boja. Drugim rečima, njegovo pokrivanje boja je nedovoljno za profesionalnu primenu u kreiranju i manipulaciji grafičkog ili video sadržaja. Ali, sa druge strane, nekome ko bi većinu vremena na takvom panelu gledao u Word, Excel i sl., verovatno neće preterano smetati isprane boje ekrana.

Sa druge strane imamo izrazito visoke procente NTSC, blizu ili više od 100%. Recimo dva poslednja slučaja koje sam imao prilike da vidim su imala 93% i 104% NTSC.
Ti monitori pokrivaju 124 % i 130% sRGB, i spadaju u kategoriju wide gamut monitora. Problem kod ovih monitora je što imaju izuzetno veliku zasićenost boja, pogotovu van programa koji koriste color management(Ps, Lightroom, Resolve i sl.). Praktično u većini programa, njihovim interfejsima, ikonicama i na samom desktopu će boje biti toliko saturirane da će biti neudobno za gledanje. Najčešći opis koji ljudi koriste je da imaju utisak da im boje “vrište”.
I sa profesionalne strane ovi monitori imaju usku primenu. Ako vam kao profesionalcu treba wide gamut monitor, trebalo bi da znate tačan razlog.
Generalno se može reći da i previše boja, tj. visok procenat NTSC, nije dobar.

Za kraj da zaključimo:

Prilikom odabira monitora najčešće treba stremiti ka monitoru koji pokriva boje oko 72% NTSC, odnosno ~ 100 % sRGB. Ako ste korisnik sa skromnim potrebama po pitanju kvaliteta prikaza boja na ekranu, možete podneti i manje procente. Monitore sa visokim procentom NTSC razmatrajte samo ako znate za šta vam treba.

Comments are closed.