O Meni

Idealista i perfekcionista.
Color management-om, kalibracijom monitora, TV i projektora se bavim 3 godine.

Usmeren sam na visoko kvalitetne rezultate, kompatibilnost i korišćenje Color Management-a koji je saglasan Vašem workflow-u ispunjavajući potrebe za optimalnim i tačnim prikazom boja.

U poslu se rukovodim jako prostim i efektivnim modelom (nažalost slabo zastupljenim U Srbiji) – Radim onako kako bih voleo da neko meni to uradi.

Comments are closed.